Актуални събития

12.02.2024 - 17:19
Първият изпит по сертифициране на дигитални умения за базово ниво на обучение съобразно...
14.01.2024 - 15:57
Считано от 1 януари т.г., Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ...
08.12.2023 - 11:35
За служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МТСП и...

Как да стигна