Актуални събития

19.07.2024 - 22:50
В периода 17 – 19.07.2024 г. в ЦРЧРРИ – София, кв. Кремиковци се проведе семинар на...
16.07.2024 - 11:43
Днес в ЦРЧРРИ РД - Стара Загора стартира обучение за втора степен на професионална квалификация по...
15.07.2024 - 15:37
На 22 и 23 юли т.г. от 9,00 часа в учебния корпуск на ЦРЧРРИ ще се проведе държавен изпит –...

Как да стигна