Актуални събития

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗВЕНАТА ПО ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

19.12.2019 - 13:53

На 19 декември 2019 г. в Мраморната зала на МТСП се провежде ежегодната среща с представители на звената по човешки ресурси в държавната администрация.

Грижа за деца, младежи и лица с увреждания в резидентни услуги

17.12.2019 - 11:17

На 17 и 18 декември в ЦРЧРРИ се проведе семинар на тема: „Грижа за деца, младежи и лица с увреждания в резидентни услуги“.

Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работа с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства

10.12.2019 - 11:13

На 10 и 11 декември в ЦРЧРРИ се проведе семинар на тема: „Социална работа с лица и семейства в риск. Специфика при работа с клиенти в мултиетническа среда – възможности и предизвикателства“.

Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване

19.11.2019 - 09:24

На 19 и 20 ноември 2019 г. в ЦРЧРРИ се провежда семинар на тема: „Социална работа с приемни родители, кандидати за осиновители и осиновители. Насоки за подготовка на децата за осиновяване”.

Subscribe to Актуални събития