Държавни изпити по процедура за валидиране на знания, умения и компетентности по професия „Маникюр – педикюр“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“

08.09.2022 - 16:04

На 20 септември т.г. от 9,00 часа в учебния корпуск на ЦРЧРРИ ще се проведе държавен изпит – част по теория и част по практика на професията „Маникюр – педикюр“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ за приключване на процедура по валидиране.

Кандидатите със Заявления за допускане до държавен изпит №№ - 184 от 26.08.2022 г. и 185 от 26.08.2022 г. ще бъдат уведомени до 09.09.2022 г.

Отговорно лице по процедурата – Лина Костадинова, тел. 0877 486 489, имейл: lina_kostadinova@chrdri.net