Годишна среща на преподавателите 2022 г.

02.12.2022 - 16:10

Центърът посреща свойте лектори за годишна среща на преподавателите, която ще бъде проведена в зала "Пресцетър" в Министерството на труда и социалната политика днес.
След откриването на събитието, г-жа Яна Пенкова, главен експерт - методист, представи резултатите от оценъчните доклади на проведените обучения през 2022 г., а г-жа Лина Костадинова, главен експерт - методист, запозна аудиторията с актуалните изменения в нормативната рамка за професионално обучение,както и вътрешните процедури за работа с лекторите. По време на срета ще бъде проведена и дискусия за подобряване на качеството на курсовете за професионална квалификация. След представянето на графика за обучения за безработни лица, изпълняван във връзка с Национален план за действия по заетостта - 2023 г., г-н Иван Бакалов, началник на отдел "Учебна дейност", ще отбележи и индивидуалния принос на дългогодишните преподаватели на Центъра, на които ще бъдат връчени пакети и благодарствени грамоти.
ЦРЧРРИ изказва най - изкрените си благодарности към всички лектори преподавали в нашата база през 2022 г.