Как да работим експертно с Координационния механизъм при насилие над деца и оказване на услуги за тяхната рехабилитация ресоциализация.

27.07.2023 - 13:16

На 27 и 28 юли ще се проведе практикум на тема „Насоки за прилагане на координационния механизъм за насилие над деца и оказване на услуги за тяхната рехабилитация  ресоциализация“. Той е предназначен за служители на експертни длъжности от ДАЗД и АСП и социални работници от ДСП на АСП от цялата страна.

Провеждането на практикума е с цел запознаване с реалния опит на участниците създаване на позитивна работна атмосфера, изясняване на спецификата на типовете случаи, с които работят участниците и поставяне на фокус нуждите от информация, изграждане на умения за анализиране на преживяванията на участниците в домашно насилие, упражняване на умения за оценка на риска, опресняване на знанията за прилагане на КМ при случаи на сексуално насилие, акцентиране върху стъпките за прилагане на КМ при случаи на сексуално насилие, надграждане на знанията по прилагане на новостите от Координационни механизъм и изясняване на взаимодействието между институциите при приложение на двата механизма.

Лектор на обучението ще бъде г-жа Катя Кръстанова - психолог с 25–годишна практика, включваща работа със случаи на насилие над деца. Има богат практически опит като обучител в над 400 обучения в социалните услуги, работа със структурите на АСП, служители на други държавни институции, неправителствени организации и бизнес сектора от тази сфера.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.