Компютърни умения 31.10-08.11.2022г.

31.10.2022 - 16:13

Днес на 31.10.2022г. стартира курс по „Компютърни умения“. В него ще вземат участие 16 безработни лица от бюрата по труда в гр. София, които ще опреснят своите знания в сферата на дигиталните ключови умения, което е важна предпоставка за протичане на курса за професионачна квалификация „ Оперативно счетоводство“ в който те ще бъдат включени след приключване на обучението. Курсът ще се проведе в периода 31.10-08.11.2022г. в ЦРЧРРИ.

Учебната програма обхваща: Операционна система MS Windows: Текстообработваща програма MS Word: Работа с електронни таблици MS Excel: Изготвяне на презентации MS PowerPoint: Работа в Интернет  с различни  браузъри. След успешно завършване на обучението, участниците ще получат сертификати от ЦРЧРРИ.