Курс за професионална квалификация по професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“

17.06.2024 - 13:27

Курс за професионална квалификация по професия „Фризьор“, специалност „Фризьорство“ се провежда от 14.06.2024г. в Регионална дирекция Плевен на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Той ще продължи 85 дни и ще включва общо 660 учебни часа, от които 248 учебни часа обучение по теория и 412 учебни часа практическо обучение.

Програмата на курса е добре структурирана и обхваща различни аспекти от професията. В общата професионална подготовка участниците ще се запознават със здравословните и безопасни условия на труд, основи на икономиката и предприемачеството. Отрасловата професионална подготовка ще бъде насочена към организация на труда, подготовка на работното място и технология на работа във фризьорско ателие. Други теми, включени в учебната програма са: инструменти и машини, свързани с професионалната дейност на фризьора и предоставяне на различни видове услуги като дневни и вечерни прически, колористика и боядисване, удължаване и сгъстяване, цялостно и частично текстуриране на коса. Специфичната професионална подготовка ще бъде фокусирана върху нови техники и технологии във фризьорството и организация на работата в студио за красота.

Този курс е част от Националния план за действие по заетостта и е предназначен за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Завършилите курса могат да се реализират като фризьори в салони и студия за красота. Пожелаваме успех на новата група по „Фризьорство“, които имат желание да се развиват професионално в сферата на красотата.