Методически семинар на тема: „Развитие на специфични умения на служителите за консултиране на клиенти на ДБТ съобразно техните променящи се потребности“

29.11.2022 - 10:43

Днес и утре в Центъра, служители на ръководни, експертни длъжности и специалисти от дирекции “Бюро по труда” на Агенция по заетостта, чиято дейност е свързана с трудово посредничество и предоставяне на услуги на клиентите, от цялата страната ще вземат участие в методически семинар на тема „Развитие на специфични умения на служителите за консултиране на клиенти на ДБТ съобразно техните променящи се потребности“.

През двата семинарни дни, участниците ще дискутират някой от следните теми „Процесът на консултиране в контекста на променящите се потребности на клиентите на ДБТ – същност и особености“, „Идентифициране на променящите се потребности на клиентите – основен и важен етап от доброто обслужване в ДБТ“, „Анализиране на основните проблеми и затруднения при работа с клиенти“, „Изграждане на умения за прилагане на индивидуален подход при работа с клиенти. Консултиране съобразно с индивидуалните потребности и характеристики на лицата“, „Усвояване на комуникативни техники при провеждане на срещи с лицата – клиенти на ДБТ“ в последната сесия „Добри практики при провеждане на консултантски разговор, съобразени с променящите се потребности на клиентите на ДБТ“ освен лекции и дискусии беше предвидено и решаване на казуси, които участниците предварително бяха подали на лектора.

След края семинара участниците ще надградят познанията си за процеса на консултиране на клиентите на ДБТ съобразно техните променящи се потребности, ще обогатят знанията си за анализ на основните проблеми и затруднения при работа с клиенти и ще доразвият практическите си умения за консултиране съобразно с индивидуалните потребности и характеристики на лицата.