От днес стартира нов курс в специалност „Електронна търговия“ в РД Плевен на ЦРЧРРИ

19.06.2024 - 14:24

От днес, 19.06.2024 г. Регионална дирекция Плевен на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи стартира нов курс в специалност „Електронна търговия“. В него се включиха 12 участника, които ще имат възможността да придобият трета степен на професионална квалификация в тази актуална сфера.

Програмата започва с изучаване на здравословните и безопасни условия на труд по професията, икономика и предприемачество. В отрасловата професионална подготовка курсистите овладяват умения от областта на комуникацията, общуване на чужд език и принципи на работа с информационни технологии. В специфичната професионална подготовка фокусът на програмата е насочен към основи на бизнеса в интернет, технология и администриране на дейностите, търговски плащания, счетоводна отчетност, технологии за създаване на WEB съдържание и маркетинг. Обучението ще продължи 122 дни и включва 960 учебни часа.

Курсът е част от Националния план за действие по заетостта и е предназначен за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Той завършва с полагане на държавен изпит по теория и практика на професията, след което участниците получават Свидетелство за професионална квалификация, съгласно нормативните изисквания. Успешно дипломиралите се ще могат да се справят с дейностите, свързани с електронната търговия.

Обучението е съобразено с държавния образователен стандарт за придобиване на степен по професия „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“. Регионална дирекция – Плевен на ЦРЧРРИ разполага с квалифицирани преподаватели и напълно оборудвани учебни кабинети за теоретично и практическо обучение.