„Производство на кулинарни изделия и напитки“ в Регионална дирекция – Плевен

17.06.2024 - 13:23

От 13.06.2024 г. Регионална дирекция – Плевен на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи стартира нов курс по специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. В него се включиха 17 участника, които ще се обучават в продължение на 85 дни, придобивайки втора степен на професионална квалификация.

Програмата на курса включва, както теоретични занятия, така и интензивна практическа подготовка. Теоретичната част обхващаща 248 учебни часа и ще запознае участниците със здравословните и безопасни условия на труд, икономика и предприемачество. Практическата подготовка от 412 учебни часа ще предостави на обучаемите знания и умения в областта на информационните технологии и комуникацията, организацията в ресторанта и консултирането на гости. Специфичната професионална подготовка обхваща планиране и организиране на дейностите в кухнята, приготвяне на предястия, супи, сосове, основни ястия, аламинути и гарнитури. Други акценти в учебната програма са детско и диетично хранене, оформяне и декориране на кулинарни изделия и напитки.

 Курсът се провежда по предварително утвърден график, като обучението се осъществява в модерно оборудваните учебни кабинети и учебна кухня на Регионална дирекция Плевен на ЦРЧРРИ.

 Завършването на курса ще бъде отбелязано с полагане на държавен изпит по теория и практика, след което участниците в обучението ще получат Свидетелство за професионална квалификация.

Целта е да се подготвят специалисти, които да се реализират успешно на пазара на труда в сферата на хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

Екипът на Регионална дирекция Плевен на ЦРЧРРИ се радва, че може да предложи тази възможност за професионално развитие, както и затова, че курсът ще допринесе за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на участниците в тази търсена на пазара на труда сфера.