Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място - методи и техники за справяне със стреса

19.06.2024 - 12:11

В периода 18-20 юни 2024 г. в Регионална Дирекция Смолян се провежда семинар на тема: „Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място. Методи и техники за справяне със стреса“. В обучението са включени 14 служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика.

Водещ на семинара е проф. д. п. н. Стойко Иванов, преподавател по психология, психотерапевт и дългогодишен лектор на ЦРЧРРИ.

Обучението цели повишаване знанията на участниците относно същността, проявите и разновидностите на стреса и бърнаута на работното място, усвояване на различни модели и техники за справяне с тях, както и  усъвършенстване на индивидуални стратегии за справяне със стреса, чрез управление на личното и на работното време.

В хода на обучението особено внимание ще бъде обърнато и на влиянието на новите технологии като фактор, оказващ въздействие върху нивата на стрес на работното място.

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.