Стартира ключова компетентност по „Компютърни умения“

12.09.2022 - 11:16

На 12.09.2022г. започна трети курс по ключова компетентност - „Компютърни умения“, който ще продължи до 20.09.2022 г. В него ще вземат участие 14 безработни лица от бюрата по труда в гр. София.

По време на седемте дни на обучението участниците ще опреснят своите знания в сферата на дигиталните ключови компетентности и ще изучават следните предмети „Операционна система MS Windows“, „Текстообработваща програма MS Word“, „Работа с електронни таблици MS Excel“, „Изготвяне на презентации MS PowerPoint“,  и „Работа в Интернет  с различни  браузъри“. Тези знания са важна предпоставка за протичане на курса по част от професия „Сътрудник в маркетингови дейности“, в който те ще бъдат включени след приключване на ключовата компетентност.

След успешно завършване на обучението, участниците ще получат сертификати от ЦРЧРРИ.