Стартира курс по специалност "Оперативно счетоводство"

27.02.2023 - 16:04

На 27.02.2023 г. стартира първият за годината курс по специалност "Оперативно счетоводство". След завършването му курсистите ще придобият трета степен на професионална квалификация.

Обучението е с продължителност 960 учебни часа, от които 392 часа теория и 568 часа практика. В модули, посветени на специфичната професионална подготовка, обучаемите ще се запознаят с теми като обща теория на счетоводството, счетоводство на предприятието, финансов и данъчен контрол, банково счетоводство и бюджетно счетоводство. За получаване на свидетелство за професионална квалификация, даващо пълното право за упражняване на професията,  те следва да положат успешно държавни изпити по теория и практика на професията.

Пожелаваме им успешно завършване на курса и отлична професионална реализация в новата професия.