МАТЕРИАЛИ ЗА БАЗОВО НИВО (1-2) НА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ - МОДУЛИ ОТ 1 ДО 6

В прикачените файлове можете да намерите:

Въпроси за самостоятелна подготовка;

Практически задачи;

Мултимедийни текстове и презентации;

Интерактивна демонстрация.

 

В приложените линкове ще откриете допълнително аудио и видео съдържание, което е част от приложените по - долу материали! 

Видео и аудио към модул 1:

https://drive.google.com/drive/folders/1O0lLM52ygbS4wNsTRMQhHcAfWyIOdZW0...

Видео и аудио към модул 2:

https://drive.google.com/drive/folders/1ymichmDcNgCreedJKeOgF_dP5QV3QnLo...

Видео и аудио към модул 3:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y2gISMtiHWpPLo5FcePFhb3kGoc86wIj...

Видео и аудио към модул 4:

https://drive.google.com/drive/folders/1OGIizgkVFz4XOcOFcgU8vEu2g-GjXk8V...

Видео и аудио към модул 5:

https://drive.google.com/drive/folders/1IcJfFwkVVMYC-YUMIsITTr6-SY13pJKx...

Видео и аудио към модул 6:

https://drive.google.com/drive/folders/1hNJXfMzXO92S8AlfSGXpBgH5JHK8g07s...