МАТЕРИАЛИ ЗА СРЕДНО НИВО (3-4) НА ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ - МОДУЛИ ОТ 1 ДО 5

В прикачените файлове можете да намерите:

Въпроси за самостоятелна подготовка;

Практически задачи;

Мултимедийни текстове и презентации;

Интерактивна демонстрация.

 

В приложените линкове ще откриете допълнително аудио и видео съдържание, което е част от приложените по - долу материали! 

Видео и аудио към модул 1:

https://drive.google.com/drive/folders/1BHplX5ewg-g9aUWeihFApKd3PVj6L52Q...

Видео и аудио към модул 2:

https://drive.google.com/drive/folders/1C-HA3BndeIxnpZEKG26v_t6nsnscbyMx...

Видео и аудио към модул 3:

https://drive.google.com/drive/folders/1raEzpow-t25rCxxAIuEBtYxh5I7u-X2a...

Видео и аудио към модул 4:

https://drive.google.com/drive/folders/1h5FnWtGLJQmAv5ADhHDPGTDI20cF7ocK...

Видео и аудио към модул 5:

https://drive.google.com/drive/folders/1vmneb--_kqYVD7IM39QNuH2V0xqHExfR...