Международен обмен на добри практики

Експертна среща- дискусия за обмяна на опит и утвърждаване на добри практики в областта на КСО

28.11.2016 - 15:05

Днес, 28 ноември 2016 г., в ЦРЧРРИ започна двудневна експертна среща-дискусия с международно участие на тема "Перспективи за развитие на политиката по корпоративна соци

Международен семинар на тема „Законодателно осигуряване на социалната икономика”

06.06.2016 - 16:42

Днес, 2 юни 2016 г., в ЦРЧРРИ бе открит международен семинар на тема "Законодателно осигуряване на социалната икономика".

Международен семинар по въпросите за информационното осигуряване на социалната икономика

28.04.2016 - 13:39

На 19 ноември 2015 г., в ЦРЧРРИ бе открит международен семинар на тема „Информационно осигуряване на социалната икономика". За участие са поканени представители на МТСП

Subscribe to Международен обмен на добри практики