Международен семинар на тема „Законодателно осигуряване на социалната икономика”

06.06.2016 - 16:42

Днес, 2 юни 2016 г., в ЦРЧРРИ бе открит международен семинар на тема "Законодателно осигуряване на социалната икономика". Той е част от поредицата семинари, които Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Центъра организира и провежда за пореден път от 2011 г. насам. На тези семинари се разискват и дискутират съществени аспекти, свързани с  развитието на социалното предприемачество в страната. За участие в събитието са поканени представители на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, представители на организациите на социалните партньори; неправителствени институции; представители на сектора на социалната икономика в страната и други заинтересовани страни. Дистанционно участие чрез скай-връзка ще вземат и ключови експерти от страни-членки на ЕС, работещи в областта на социалната икономика.  Семинарът бе открит от г-жа Теодора Тодорова – държавен експерт от МТСП. Приветствие изнесе г-жа Теменужка Златанова - началник на отдел "Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика", дирекция СПДП, в което подчерта необходимостта от правна рамка в сферата на социалната икономика, с цел стимулиране на социалното предприемачество, увеличаване на неговата конкурентоспособност и повишаване на социалния и икономически ефект от дейността на субектите в този сектор. Мероприятието се осъществява с помощта на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ и има за цел споделяне на международен опит,  добри практики и формулиране на конкретни предложения за екстове, които да дадат основа на бъдещия нормативен документ, регламентиращ социалното предприемачество в Р България.