„Осъществяване на интервю за работа и подбор на кадри за държавната администрация съласно предстоящите нормативни промени“ - 10.11.2023 г.