Валидиране на знания,умения и компетентнисти - 31.10.2022