График на обученията за безработни лица през 2023 г.

30.01.2023 - 13:26

Курсовете, предвидени за 2023 г. се провеждат съобразно прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г., Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

В тези курсове имат право да участват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда /ДБТ/, консултирани и насочени от съответните служби по местоживеене.

При желание за участие можете да се обърнете към Вашия трудов консултант! За курсовете от програмата на ЦРЧРРИ, моля да направите Вашите заявки единствено и само в ДБТ по местоживеене!

В ЦРЧРРИ не се извършват записвания за участие в курсове за професионална реализация и преквалификация!

Професия - код

Специалност - код

Степен на професионална квалификация

 

Брой часове

Начална дата

Крайна дата

Държавен изпит

 26.

Сътрудник в социални дейности

Социална работа за деца и семейства в риск

трета

960

04.07.2022

22.12.2022

19-20.01.2023

27.

Хлебар – сладкар1.20

Производство на сладкарски изделия

втора

660

22.08.2022

20.12.2022

10 - 11.01.2023

26.

Готвач1.10

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

660

19.09.2022

20.01.2023

25 - 26.01.2023

27.

Програмист1.20

 

Програмно осигуряване

втора

660

26.09.2022

26.01.2023

30 - 31.01.2023

28.

Програмист1.20

 

Програмно осигуряване

втора

660

24.10.2022

23.02.2023

 

27 - 28.02.2023

29.

Офис – секретар

Административно обслужване

втора

660

07.11.2022

10.03.2023

15 - 16.03.2023

30.

Оператор на компютър

Текстообработване

първа

320

05.12.2022

06.02.2023

08 - 09.02.2023

 

1.

Оператор на компютър

Текстообработване

първа

320

06.02.2023

03.04.2023

06 - 07.04.2023

2.

Сътрудник в маркетингови дейности

Маркетингови проучвания

втора

660

13.02.2023

19.06.2023

22 - 23.06.2023

3.

Маникюрист – педикюрист1.10

Маникюр, педикюр и ноктопластика

втора

660

20.02.2023

26.06.2023

29 - 30.06.2023

4.

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

трета

960

27.02.2023

23.08.2023

28 - 29.08.2023

1.

КК 7 Предприемаческа компетентност

Предприемачески умения

Ключова компетентност

40

06.03.2023

10.03.2023

-

5.

Програмист1.20

 

Програмно осигуряване

втора

660

13.03.2023

12.07.2023

17 - 18.07.2023

6.

Офис – секретар

Административно обслужване

втора

660

20.03.2023

21.07.2023

24 - 25.07.2023

7.

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

първа

320

27.03.2023

30.05.2023

01 - 02.06.2023

8.

Сътрудник в социални дейности

 

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

трета

960

03.04.2023

02.10.2023

05 - 06.10.2023

2.

КК 7  Предприемаческа компетентност

Предприемачески умения

 

Ключова компетентност

40

10.04.2023

18.04.2023

-

9.

Програмист1.20

Програмно осигуряване

втора

660

19.04.2023

18.08.2023

24 - 25.08.2023

10.

Готвач1.10

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

660

24.04.2023

23.08.2023

28 - 29.08.2023

11.

Хлебар – сладкар1.20

Производство на сладкарски изделия

втора

660

29.05.2023

26.09.2023

28 - 29.09.2023

3.

КК 7  Предприемаческа компетентност

Лидерски умения

Ключова компетентност

40

05.06.2023

09.06.2023

-

12.

Сътрудник в малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

Част от професия

150

12.06.2023

06.07.2023

06 - 07.07.2023

13.

Маникюрист – педикюрист1.10

Маникюр, педикюр и ноктопластика

втора

660

26.06.2023

24.10.2023

26 - 27.10.2023

14.

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

първа

320

03.07.2022

25.08.2023

28 - 29.08.2023

15.

Готвач1.10

 

Производство на кулинарни изделия и напитки

втора

660

25.09.2023

25.01.2024

29 - 30.01.2024

 

4.

КК 4

Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване за умения за учене

Комуникативни умения

Ключова компетентност

40

02.10.2023

06.10.2023

-

16.

Икономист – мениджър

Икономика и мениджмънт

Част от професия

150

09.10.2023

02.11.2023

02 - 03.11.2023

17.

Хлебар – сладкар1.20

Производство на сладкарски изделия

втора

660

23.10.2023

22.02.2024

26 - 27.02.2024

5.

КК 7  Предприемаческа компетентност

Предприемачески умения

Ключова компетентност

40

23.10.2023

27.10.2023

-

18.

Програмист1.20

Програмно осигуряване

втора

660

30.10.2023

29.02.2024

05 - 06.03.2024

6. КК 7  Предприемаческа компетентност Лидерски умения Ключова компетентност 40 06.11.2023 10.11.2023 -

19.

Сътрудник в малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

Част от професия

150

13.11.2023

07.12.2023

08 - 11.12.2023

 Неучебни дни за 2023 г. са 02.01.2023, 03.03.2023, 14 и 17.04.2023, 01.05.2023, 08.05.2023, 24-26.05.2023, 06-08.09.2023, 22.09.2023, 25-29.12.2023

За въпроси и записване:

ДБТ Възраждане – 02 832 50 91;

ДБТ Люлин – 02825 49 83;

ДБТ Изток – 874 60 95;

ДБТ Сердика – 02 832 30 10

 

 

При успешно положен държавен изпит, обучаемите получават следните документи:

По част от професията - Удостоверение за професионално обучение по образен на МОН;

По първа, втора и трета квалификационна степен - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.