Организатор

22.02.2023 - 14:13

Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт - организатор“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на старши експерт-организатор, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено висше образование („Бакалавър“ или „Магистър“);
 • Практически опит като експерт „организатор обучения“ – минимум 2 години; 
 • Добра компютърна грамотност –  (Word, Excel, Internet);
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда.

 

Задължения и отговорности:

 • Изготвя графици за провеждане на обучения на годишна база;
 • Изготвя и съхранява учебна документация;
 • Осъществява контакти с министерства, ведомства и институции от страната и чужбина;
 • Подготвя, организира и осъществява обучителни мероприятия от различен тип;
 • Изпълняване на други задачи, възложени от началник на отдел „Учебна дейност“, имащи отношение към дейността.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер.

 

 

Обява за свободно работно място за длъжността „Младши експерт - организатор“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е интегрална част от Министерството на труда и социалната политика на Република България. Той предоставя възможности за обучение и развитие на български и чуждестранни служители от централната и местната администрация, работещи в сферата на пазара на труда и социалната политика, на представители на социалните партньори, общини и неправителствени организации. Друго направление на дейност е реализирането на активната политика за повишаване на квалификацията и преквалификация на безработни и заети лица в различни тематични направления. Центърът има готовност да подкрепи ресурсно регионални инициативи за сътрудничество, обмяна на опит, информация и добри практики.

Във връзка с разширяване на обсега от дейности, които ЦРЧРРИ осъществява търсим да присъединим към нашия екип служител с профил на младши експерт-организатор, който отговаря на следните изисквания:

   

Изисквания:

 • Завършено средно или висше образование;
 • Практически опит - не се изисква; 
 • Добра компютърна грамотност  (Word, Excel, Internet);
 • Умения за работа в екип и работа в динамична среда.

 

Задължения и отговорности:

 • Подпомага ръководството и екипа при изпълнение на задълженията им;
 • Отговаря за входяща и изходяща кореспонденция;
 • Извършва деловодна дейност;
 • Поддържа комуникация чрез телефон и електронна поща;
 • Координира дейности и задачи, свързани с ежедневната работа на отделите в ЦРЧРРИ;
 • Изпълняване на други задачи, възложени от началник на отдел „Учебна дейност“, имащи отношение към дейността.

 

Ние предлагаме:

 • Обучение;
 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Организиран служебен транспорт;
 • Служебен телефонен номер.

 

Място на изпълнение на длъжността:

Гр. София, кв. Кремиковци, „Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“ към Минстерство на труда и социалната политика.

Ако отговаряте на посочените изисквания и имате желание да се присъедините към нашия екип, моля кандидатствайте по обявата, като изпратите автобиография във формат EuroPass CV с актуална снимка на електронна поща: yana_penkova@chrdri.net