Изтекли

Оператор база данни

22.02.2023 - 13:51

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Главен експерт - организатор на обучения и инициативи

23.12.2020 - 14:48

В изпълнение дейности на проект BG05M9OP001-3.015 на ОП РЧР 2014-2020 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, Центърът за развитие на човешките ре

Главен експерт

27.04.2016 - 12:19
Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи търси да назначи на позиция „Главен експ

Графичен дизайнер

27.04.2016 - 12:18
Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) търси да назначи графичен дизай
Subscribe to Изтекли