График на обученията за безработни лица през 2024 г.

31.01.2024 - 13:26
График на обученията за придобиване на професионално квалификация и преквалификация, организирани по Национален план за действия по заетостта (НПДЗ)
ПЛАН  ГРАФИК
 
ЦРЧРРИ гр. София, кв. Кремиковци
адрес: София, кв. Кремиковци 1849, www.chrdri.net, е-mail: chrdri@chrdri.net
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 5410302 Производство на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 / 660 10.06.2024 – 04.10.2024 08 - 09.10.2024 15  
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 85 / 660 10.06.2024 – 04.10.2024 07 -08.10.2024 15  
3 6220301 Работник в озеленяването / Озеленяване и цветарство    I 40 / 300 10.06.2024 – 31.07.2024 01 – 02.08.2024 15  
4 4810101 Програмно осигуряване / Програмист II 85 / 660 10.06.2024 – 04.10.2024 07-08.10.2024 15  
5 811070 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 / 660 17.06.2024 -11.10.2024  15-16.10.2024 15  
6 7620202 Сътрудник социални дейности / СРДВУХЗ III 122 / 960 02.07.2024 - 18.12.2024 19-20.12.2024 15  
7 3460201 Административно обслужване/ Офис-секретар II 85 / 660 30.09.2024 - 03.02.2025 г. 05-06.02.2025 15  
8 3440301 Оперативен счетоводител/Оперативно счетоводство III 122/960 07.10.2024 – 03.04.2025 07-08.04.2025 15 Участието в двата курса е задължително
    КК “Гражданска компетентност” – Гражданска и социална култура   5 дни/40 уч.ч. 7.10.2024-11.10.2024   15  
9 4820301 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 / 300 14.10.2024 - 04.12.2024 05-06.12.2024 15  
10 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 / 660 14.10.2024 - 17.02.2025 18-19.02.2025 15 Участието в двата курса е задължително
    КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/40 уч.ч. 07.10.2024 – 11.10.2024   15  
11 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 85 / 660    14.10.2024-17.02.2025 18-19.02.2025 14  
12 5410302 Производство на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 / 660 29.10.2024 - 05.03.2025 06-07.03.2025 15 Участниците са предвидени да бъдат от страната
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит   Минимален брой участници в курса Забележка
1 6220301 Озеленяване и цветарство / Работник в озеленяването ЧП 20 / 150 26.08.2024 - 20.09.2024 24.09.2024 15  
    КК "Предприемаческа компетентност"- Основи  на предприемачеството   5 дни/40 уч. ч. 14.10.2024 -18.10.2024    15  
2 4810101 Програмно осигуряване/ Програмист ЧП 40 /300 21.10.2024 - 11.12.2024 12-13.12.2024 15  
            КУРСОВЕТЕ В ЦРЧРРИ СОФИЯ НЕ ОСИГУРЯВАТ НОЩУВКИ  
                 
ЦРЧРРИ - РД ПАЗАРДЖИК
адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” № 17,  
тел.: +359 34 404 501, +359 888 81 5717, e-mail: rd-pazardzhik@chrdri.net, www.chrdri.net
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 25.07.2024 – 31.07.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване/Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 01.08.2024 – 25.09.2024 26.09.2024/27.09.2024 15
2   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 05.08.2024 – 09.08.2024   15 Участието в двата курса е задължително
5220109 Електрически инсталации/Електротехник ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 12.08.2024 – 26.02.2025 27.02.2025/28.02.2025 15
3   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 06.08.2024 - 12.08.2024   15 Участието в двата курса е задължително
3440301 Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводител ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 13.08.2024 - 26.02.2025 27.02.2025/28.02.2025 15
4   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 12.08.2024 – 16.08.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820401 Електронна търговия/Организатор интернет приложения  III 122 дни/960 уч.ч. 19.08.2024 –07.03.2025 10.03.2025/11.03.2025 15
5 2130701 Графичен дизайн/Графичен дизайнер  ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 26.08.2024 – 14.03.2025 17.03.2025/18.03.2025 15  
6   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/30 уч.ч. 02.09.2024 – 09.09.2024   15 Участието в двата курса е задължително
3460101 Бизнес администрация/ Офис мениджър ІІІ 122 дни/960 уч.ч. 10.09.2024 – 31.03.2025 01.04.2025/02.04.2025 15
7   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 16.09.2024 - 20.09.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване / Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 24.09.2024 - 19.11.2024 20.11.2024/21.11.2024 15
8   КК "Гражданска компетентност" - Гражданска и социална култура   5 дни/30 уч.ч. 07.10.2024 - 11.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
4820301 Текстообработване/Оператор на компютър І 40 дни / 300 уч.ч. 14.10.2024 - 06.12.2024 09.12.2024/10.12.2024 15
9   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 07.10.2024 - 11.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
5220210 Електрически инсталации/Електромонтьор II 85 дни/ 660 уч. часа 14.10.2024 - 24.02.2025 25.02.2025/26.02.2025 15
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия/Наименование на курса СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1   КК "Личностна компетентност, социална компетеност и компетентност за придобиване на умения за учене" - Умения за учене    5 дни/ 30 уч. ч. 10.06.2024 - 14.06.2024   12 Участието в двата курса е задължително
7620301 Помощник-възпитател/Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца ІІІ 77 дни/600 уч. ч. 17.06.2024 - 16.10.2024 17.10.2024 12
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 17.06.2024 – 22.08.2024 23.08.2024 12 Участието в двата курса е задължително
  КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 26.08.2024 – 30.08.2024   12
3   КК "Предприемаческа компетентност" - Основи на предприемачеството   5 дни/30 уч.ч. 24.09.2024 - 30.09.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 01.10.2024 - 22.11.2024 25.11.2024 12
 
                 
ЦРЧРРИ – РД ПЛЕВЕН
адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 16,  
тел.: 064 882822, 064 882826, e-mail: rd-pleven@chrdri.net, www.chrdri.net
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 3460101 Бизнес администрация/Офис мениджър III 122 дни/960 уч.ч. 10.06.2024 – 26.11.2024 27.11.2024/28.11.2024 12 Участието в двата курса е задължително
1 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 29.11.2024 – 05.12.2024  
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/ Маникюрист-педикюрист II 85 дни/ 660 уч. часа 10.06.2024 – 04.10.2024 07.10.2024/08.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
2 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 09.10.2024 – 15.10.2024  
3 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 дни / 660 уч.ч. 13.06.2024 – 09.10.2024 10.10.2024/11.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
4 5230502 Компютърни мрежи/Техник на компютърни системи III 122 дни / 960 уч.ч. 10.07.2024 – 08.01.2024 09.01.2025/10.01.2025 12  
5 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 10.06.2024 – 31.07.2024 01.08.2024/02.08.2024 12 Участието в двата курса е задължително
4 КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 05.08.2024 – 09.08.2024  
6 4820401 Организатор интернет приложения / Електронна търговия III 122 дни / 960 уч.ч. 19.06.2024 - 09.12.2024 10.12.2024/11.12.2024 12  
7 5230801 Автоматизирани системи/Монтьор по автоматизация II 85 дни/ 660 уч. часа 8.08.2024 – 04.12.2024 05.12.2024/06.12.2024 12  
8 5430201 Производство на мебели/Оператор в дървообработването ІІ 85 дни/660 уч.ч 15.07.2024 – 08.11.2024 11.11.2024/12.11.2024 12  
9 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 29.08.2024 – 23.10.2024 24.10.2024/25.10.2024    
5 КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 28.10.2024 – 01.11.2024      
10 8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 14.06.2024 – 11.10.2024 14.10.2024/15.10.2024 12 Участието в двата курса е задължително
6 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 16.10.2024 – 22.10.2024  
11 5220210 Електромонтьор/Електрически инсталации II 85 дни/ 660 уч. часа 01.07.2024 – 25.10.2024 28.10.2024/29.10.2024 12  
12 7 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 29.07.2024 - 02.08.2024   12 Участието в двата курса е задължително
2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни / 960 уч.ч. 05.08.2024 - 27.01.2025 28.01.2025/29.01.2025
13 3460201 Административно обслужване/Офис секретар II 85 дни / 660 уч.ч. 17.09.2024 – 23.01.2024 24.1.2025/27.1.2025 12  
14 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 07.08.2024 – 01.10.2024 02.10.2024/03.10.2024    
8 КК "Гражданска компетентност"     04.10.2024 – 10.10.2024      
15 9 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 13.09.2024 - 19.09.2024   12 Участието в двата курса е задължително
8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 20.09.2024 - 21.01.2025 22.01.2025/23.01.2025
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 7620301 Помощник-възпитател / Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 77 дни/600 уч. ч. 10.06.2024 – 24.09.2024 25.09.2024/26.09.2024 15 Участието в двата курса е задължително
10 КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 27.09.2024 – 03.10.2024   12
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/Маникюрист педикюрист ІІ 40 дни/300 уч. ч. 10.10.2024 – 02.12.2024 03.12.2024/04.12.2024 12 Участието в двата курса е задължително
11 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 05.12.2024 – 11.12.2024  
3 7620301 Помощник-възпитател / Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 77 дни/600 уч. ч. 27.09.2024 – 20.01.2025 21.01.2025/22.01.2025 15 Участието в двата курса е задължително
12 КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. ч. 23.1.2025 – 29.01.2025   12
                 
ЦРЧРРИ - РД СМОЛЯН
адрес: гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Искра” № 8,
тел.: 0301 20 676, 0882 826 660, e-mail: rd-smolyan@chrdri.net, www.chrdri.net
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 85 дни / 660 уч.ч. 16.07.2024 – 18.11.2024 19.11.2024/ 20.11.2024 12 Участието в двата курса е задължително
1 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 21.11.2024 – 27.11.2024   12
2 8150101 Фризьорство / Фризьор II 85 дни / 660 уч.ч. 17.07.2024 – 19.11.2024 20.11.2024/ 21.11.2024 12 Участието в двата курса е задължително
2 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 22.11.2024 – 28.11.2024   12
3 8120201 Туризъм / Планински водач III 122 дни / 960 уч.ч. 23.07.2024 – 30.01.2025 31.01.2025/03.02.2025 10  
4 8150201 Козметика / Козметик II 85 дни / 660 уч.ч. 23.07.2024 – 25.11.2024 26.11.2024/ 27.11.2024 12 Участието в двата курса е задължително
3 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 28.11.2024 – 04.12.2024   12
5 2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни / 960 уч.ч. 24.07.2024 – 31.01.2025 03.02.2025/04.02.2025 11  
6 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки / Готвач II 85 дни / 660 уч.ч. 06.08.2024 – 09.12.2024 10.12.2024/ 11.12.2024 12  
7 4820301 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 дни / 300 уч.ч. 08.08.2024 – 09.10.2024 10.10.2024/ 11.10.2024 12  
8 3440301 Оперативно счетоводство/Оперативен счетоводител III 122 дни / 960 уч.ч. 10.09.2024 – 13.03.2025 14.03.2025/17.03.2025 10  
9 4 КК "Гражданска компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 11.09.2024 – 17.09.2024   14 Участието в двата курса е задължително
3440202 Митническо и данъчно обслужване / Данъчен и митнически посредник II 85 дни / 660 уч.ч. 18.09.2024 – 28.01.2025 29.01.2025/ 30.01.2025 14
10 5410303 Декорация на сладкарски изделия / Хлебар - сладкар II 85 дни / 660 уч.ч. 17.09.2024 - 24.01.2025 27.01.2025/28.01.2025 12 Участието в двата курса е задължително
5 КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни / 30 уч.ч. 29.01.2025 - 04.02.2025   12
11 8110301 Хотелиерство / Камериер I 40 дни / 300 уч.ч. 07.10.2024 – 27.11.2024 28.11.2024/ 29.11.2024 15  
12 4820301 Текстообработване / Оператор на компютър I 40 дни / 300 уч.ч. 14.10.2024 - 04.12.2024 05.12.2024/ 06.12.2024 12  
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe, вкл. датите за държавния изпит Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 8150101 Фризьорство / Фризьор II 40 дни / 300 уч.ч. 26.11.2024 - 31.01.2025 03.02.2025 13  
2 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика / Маникюрист - педикюрист II 40 дни / 300 уч.ч. 03.12.2024 - 07.02.2025 10.02.2025 13  
                 
ЦРЧРРИ - РД СТАРА ЗАГОРА
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 34,  
тел.: 042 601 156; 0886 57 33 37, e-mail: rd-stzagora@chrdri.netwww.chrdri.net
  І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за държавен изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1 2130701 Графичен дизайн/ Графичен дизайнер III 122 дни/ 960 уч.часа 11.06.2024 – 27.11.2024 28.11.2024 / 29.11.2024 14 Участието в двата курса е задължително. Обучението е стартирало и няма възможност за допълване.
  КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 02.12.2024 – 06.12.2024  
2 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца/ Помощник-възпитател III 122 дни/ 960 уч.часа 26.06.2024 – 12.12.2024 13.12.2024/ 16.12.202 14 Обучението е стартирало. Има незаети места.
3   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 09.07.2024 – 15.07.2024   14 Участието в двата курса е задължително
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки/ Готвач II 85 дни/ 660 уч. часа 16.07.2024 – 11.11.2024 12.11.2024/ 13.11.2024
4 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 15.07.2024 – 04.09.2024 05.09.2024/ 09.09.2024 14  
5   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 16.07.2024 – 22.07.2024   12 Участието в двата курса е задължително
5220109 Електрически инсталации/ Електротехник III 122 дни/ 960 уч.часа 23.07.2024 – 22.01.2025 23.01.2025/ 24.01.2024
6 3440301 Оперативно счетоводство/ Оперативен счетоводител III 122 дни/ 960 уч.часа 17.07.2024 – 16.01.2025 17.01.2025/ 20.01.2025 14  
7 5250103 Автомобилна мехатроника/ Техник по транспортна техника III 122 дни/ 960 уч.часа 22.07.2024 – 21.01.2025 22.01.2025/ 23.01.2025 12  
8 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 22.07.2024 – 12.09.2024 13.09.2024/ 16.09.2024 12  
9 5220408 Възобновяеми енергийни източници/ Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации II 85 дни/ 660 уч. часа 23.07.2024 – 18.11.2024 19.11.2024/ 20.11.2024 12  
10 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 09.09.2024 – 31.10.2024 01.11.2024/ 04.11.2024 12  
11 5250104 Електрически превозни средства/ Техник по транспортна техника III 122 дни/ 960 уч.часа 25.09.2024 – 26.03.2025 27.03.2025/ 28.03.2025 12  
12   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 22.10.2024 – 28.10.2024   12 Участието в двата курса е задължително
5820501 Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи/ Монтажник на ВиК мрежи II 85 дни/ 660 уч. часа 29.10.2024 – 07.03.2025 10.03.2025/ 11.03.2025
13 4820301 Текстообработване/Оператор на компютър I 40 дни/ 300 уч. часа 23.10.2024 - 13.12.2024 16.12.2024/ 17.12.2024 14  
14 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 28.10.2024 – 18.12.2024 19.12.2024/ 20.12.2024 12  
15 3440202 Данъчен и митнически посредник/ Митническо и данъчно обслужване II 85 дни/ 660 уч. часа 13.11.2024 – 24.03.2025 25.03.2025/ 26.03.2025 14  
16   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 18.11.2024 - 22.11.2024   14 Участието в двата курса е задължително
2130601 Компютърна графика/ Компютърен график III 122 дни/ 960 уч.часа 25.11.2024 - 03.06.2025 04.06.2025/ 05.06.2025
17 5210901 Заваряване/ Заварчик I 40 дни/ 300 уч. часа 11.12.2024 – 14.02.2025 17.02.2025/ 18.02.2025 12  
  ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ  
Код по СППОО Специалност/Професия (наименование на курса) СПК Продължителност дни./уч.ч. Период на обучениe Дати за изпит Т / Пр Минимален брой участници в курса Забележка
1   КК "Гражданска компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 05.08.2024 – 09.08.2024      
8150201 Козметика/ Козметик II 40 дни / 300 уч.ч. 12.08.2024 – 07.10.2024 08.10.2024 15  
2   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 25.09.2024 - 01.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика/ Маникюрист-педикюрист II 40 дни / 300 уч.ч. 02.10.2024 - 25.11.2024 26.11.2024 15
3   КК "Предприемаческа компетентност"   5 дни/ 30 уч. часа 16.10.2024 - 22.10.2024   15 Участието в двата курса е задължително
5410302 Хлебар-сладкар/ Производство на сладкарски изделия II 40 дни / 300 уч.ч. 23.10.2024 - 16.12.2024 17.12.2024 15
4 7620301 Помощник-възпитател/ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца III 76 дни/ 600 уч. часа 25.11.2024 – 24.03.2025 25.03.2025 15  

 

За въпроси и записване:

ДБТ Възраждане – 02 832 50 91;

ДБТ Люлин – 02825 49 83;

ДБТ Изток – 874 60 95;

ДБТ Сердика – 02 832 30 10

 

 

При успешно положен държавен изпит, обучаемите получават следните документи:

По част от професията - Удостоверение за професионално обучение по образен на МОН;

По първа, втора и трета квалификационна степен - Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.