Милена Кьосева, зам.-директор на ЦРЧРРИ, пред БНР: Българските граждани над 16 години вече могат безплатно да валидират своите дигитални компетентности

02.07.2024 - 16:59

Милена Кьосева, зам.-директор на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) по учебно-методическа и международна дейност, сподели в интервю за БНР важни новини за структурата по повод 20 годишнината на Центъра.

Тя подчерта структурното и териториално разширяване на ЦРЧРРИ и новите възможности за обучение и професионално развитие за заинтересованите лица, които предоставя този акт. Освен в София, Центъра вече предлага широка гама от обучения за професионална квалификация и преквалификация в градовете Бургас, Плевен, Пазарджик, Смолян и Стара Загора.

Милена Кьосева обясни, че една от основните цели на институцията е да предостави на повече хора възможност да придобият търсените от бизнеса умения и да намерят качествена и устойчиво платена работа.

В интервюто, г-жа Кьосева посочи също, че от началото на 2024 г. над 16 000 души са завършили обучения по дигитални умения и са получили сертификати от ЦРЧРРИ в качеството му на Единен сертификационен център. Обученията се провеждат в рамките на проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тази инициатива предоставя възможност на безработни и работещи лица да получат ваучер за безплатно обучение, като подадат електронно заявление на сайта на Агенцията по заетостта. „Също така от юни 2024 г., ЦРЧРРИ въведе и Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност“, сподели Милена Кьосева. Според нея, този модул дава възможност на гражданите над 16 години да тестват своите знания безплатно и да получат сертификат, който удостоверява базово или средно ниво на дигитални умения. „Този сертификат е легитимен не само в България, но и в целия Европейски съюз, което значително увеличава възможностите за трудова мобилност и професионално развитие на сертифицираните лица“ добави тя.

Не на последно място г-жа Кьосева подчерта важността на тези инициативи за повишаване на конкурентоспособността на българските работници и за подпомагането на тяхното професионално развитие. „Чрез разширяване на своята дейност и въвеждане на нови възможности за обучение и сертифициране, ЦРЧРРИ продължава да играе ключова роля в развитието на човешките ресурси в България“ заключи зам.-директора на Центъра.

Цялото интервю може да чуете тук - Център към МТСП дава сертификат за дигитални умения, важи за целия ЕС - Акценти от програмата (bnr.bg)