От днес стартира нов курс по специалност „Електрически инсталации“ в РД Плевн

01.07.2024 - 16:04

От днес Регионална дирекция – Плевен на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи стартира нов курс по специалност „Електрически инсталации“. В него се включиха 12 участника, които ще се обучават в продължение на 85 дни, придобивайки втора степен на професионална квалификация.

Програмата на курса включва, както теоретични занятия, така и интензивна практическа подготовка. Теоретичната част обхващаща 228 учебни часа и ще запознае участниците със здравословните и безопасни условия на труд, икономика и предприемачество. Практическата подготовка от 348 учебни часа ще предостави на обучаемите знания и умения в областта на информационните технологии и комуникацията, електротехниката, електротехнически материали, енергетика, основи на хидравликата и пневматиката. Специфичната професионална подготовка обхваща електрически инсталации в сгради, осветление, защитни и специални инсталации. Други акценти в учебната програма са промишлени инсталации, електрически машини и апарати и електрически измервания.

Курсът се провежда по предварително утвърден график, като обучението се осъществява в модерно оборудваните учебни кабинети и учебна работилница на Регионална дирекция Плевен на ЦРЧРРИ.

Завършването на курса ще бъде отбелязано с полагане на държавен изпит по теория и практика, след което участниците в обучението ще получат Свидетелство за професионална квалификация.

Целта е да се подготвят специалисти, които да се реализират успешно на пазара на труда в сферата на електротехниката.

Екипът на Регионална дирекция Плевен на ЦРЧРРИ се радва, че може да предложи тази възможност за професионално развитие, както и затова, че курсът ще допринесе за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността на участниците в тази търсена на пазара на труда сфера.