Валидиране

 

Имате знания, които прилагате професионално!

Имате компетенциите да бъдете квалифициран!

Центърът предлага възможност! Валидирайте своите знания, умения и компетентности, за да получите национално признат документ!

 

Какво е това валидиране?

Валидирането е признаване на вече придобити чрез неформално обучение и  учене и/или чрез практически опит знания, умения и компетентности.

 

Как може да се валидирате?

От тук можете да изтеглите необходимото заявление: ТУК

След входирането на заявлението, чрез изпращането му на емайла на центъра chrdri@chrdri.net или на място в ЦРЧРРИ, с Вас ще се свърже отговорникът по процедурата и ще направите останалите стъпки заедно.

 

Какви документи са необходими?

Трябва да подготвите необходимият доказателствен материал за Вашите знания и умения, като, например, трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения, артефакти, снимки на артефакти и др.

 

Какви стъпки включва процедурата?

  • доказване и проверка на заявените знания и умения;
  • допълнително обучение за попълване на пропуските при необходимост;
  • полагане на държавни изпити за удостоверяване на квалификацията.

 

Кога имате нужда от допълнително обучение?

Комисията за установяване на знанията, уменията и компетентностите на лицето, заявило желание за валидиране, прави проверка на нивото на неговите професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на резултатите от ученето в ДОИ / ДОС за придобиване на квалификация по съответната професия. При установяване на недостатъчно пълни или липсващи знания, умения и компетентности, Комисията издава предписание за организиране и провеждане на допълнително обучение на лицето, което се провежда с висококвалифицирани преподаватели, до набавянето на необходимите знания умения и компетентности, както по теория на професията, така и по практика на професията.

 

Какво ще ми струва?

Сумата по заплащане на процедурата се изчислява индивидуално в зависимост от степента на квалификация, необходимостта от допълнително индивидуално обучение, удостоверяване на липсващите знания и умения и др.

 

Какво получавам?

В зависимост от желанието дали сертифицирате знания, умения и компетентности по специалност или само по част от специалност, Вие получавате свидетелство за валидиране на професионална квалификация или удостоверение за валидиране на професионална квалификация.

 

Какви възможности отваря пред мен валидирането?

Валидирането улеснява достъпа до пазара на труда, започване на желаната работа, професионален подход за стартиране на собствен бизнес.

 

Искате да научите по-подробна информация за валидирането! Моля, запознайте се!

От 1 януари 2015 г. е в сила Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Да извършват процедурата по валидиране имат право и центровете за професионално обучение. Центърът за професионално обучение към Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициалтиви ще извършва валидиране по професиите, по които има лиценз от НАПОО.

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец): издава се на лице, когато след успешно положени държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация, са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия(образец): издава се на лице, когато след успешно положени изпити по теория и по практика на професията за признаване на професионална квалификация по част от професията, са установени дна или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по част от професия.

 

Към настоящия момент Центърът е в кампания по валидиране на следните специалности:

  • професия „Хлебар-сладкар“, код 541030, специалност „Производство на сладкарски изделия“, код 5410302.
  • професия „Готвач“, код  811070, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, код  8110701
  • професия „Маниккюрист-педикюрист“, код 815030, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“, код 815301.

За контакти и по-подробна информация:

тел. +359 877 486 489 и тел. +359 895 872 125 или chrdri@chrdri.net

Прикачен файлРазмер
PDF icon Заявление за валидиране163.67 KB

Ако искате да заявите валидиране на знания и умения по електронен пък, моля свалете и попълнете заявлението и след това го прикачете попълнено по - долу. Ние ще се свържем с Вас!