Структура

Органиграма

Органограма

Директор 

Иван Бакалов

Иван Бакалов е директор на Центъра от 29 декември 2023 г. Г-н Бакалов започва своята кариера в Центъра през 2009 г., като  главен експерт в отдел "Учебна дейност", а през 2012 г. бива назначен за началник на отдел "Учебна дейност" в ЦРЧРРИ и има богат трудов опит в социлната сфера, както и в ръководенето на европейски проекти и програми.

Контакти: ivan_bakalov@chrdri.net

 

Заместник-директор на ЦРЧРРИ по административно-финансови и стопански дейности

Георги Ванев

Контакти: georgi_vanev@chrdri.net

 

Заместник-директор на ЦРЧРРИ по учебно-методическа и международна дейност

Милена Кьосева

Контакти: milena_kyoseva@chrdri.net 

 

Директор на Дирекция "Административно-финансови и стопански дейности"

Венцислав Ценков

Контакти: e-mail: vcenkov@chrdri.net

 

и.д. директор на Дирекция "Учебно-методическа и международна дейност"

Лилия Стоянова-Лукайчева

Контакти: e-mail: liliya_lukaycheva@chrdri.net

 

 

КОНТАКТИ:

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

e-mail: chrdri@chrdri.net

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: exam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 519 663