Архив

Курсове, предназначени за служители на Агенция по заетостта

17.10.2018 - 09:36

От провеждането на обучението курсистите следва да повишат знанията и уменията си в областта на трудовото посредничество, да познават процедурите и технологията на работа

Курсове, предназначени за служители на Агенция за социално подпомагане

17.10.2018 - 09:35

Целите на курсовете са познаването на основните понятия и характеристики за социално включване.

Subscribe to Архив