Контакти

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

E-mail: chrdri@chrdri.net

 

Обучения по НПДЗ:

+359 895 872 125

 

Обучения за МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика:

тел: +359 882 82 66 91

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

E-mail: exam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 519 663