Електронната библиотека на ЦРЧРРИ е специализиран програмен продукт, който поддържа база-данни от текстови материали, свързани с темите на обученията, провеждани в Центъра. Достъпът до всички материали е свободен и не изисква регистрация. Тематичните раздели на библиотеката съответстват на основните направления в обучителната дейност на Центъра и осигуряват пряк достъп до богата информация по различните направления на социалните политики.

ТЪРСЕНЕ