Изтекли

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – технически сътрудник

24.01.2024 - 09:50

Обява за две свободни позиции за длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – технически сътрудник“ в ЦРЧРРИ

Човешки ресурс

20.09.2023 - 14:19

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Юрист

22.02.2023 - 14:23

Обява за свободно работно място за длъжността „Юрист“ в ЦРЧРРИ

Счетоводител

22.02.2023 - 14:21

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Организатор

22.02.2023 - 14:13

Обява за свободно работно място за длъжността „Старши експерт - организатор“ в отдел „Учебна дейност“, ЦРЧРРИ

Методист

22.02.2023 - 14:10

Обява за свободно работно място за длъжността „Г

Subscribe to Изтекли