Структура

Органиграма

Органограма

Полина Маринова, директор 

Полина Маринова притежава докторска степен по „Икономика и управление” от Университета за национално и световно стопанство, магистър е по  „Икономика и управление на транспорта” от УНСС, както и професионален бакалавър по „Математика и физика” от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Започва професионалния си път в сферата на пазара на труда през 1997 г. в дирекция „Бюро по труда – Младост“, София. Оттогава преминава през експертни и ръководни длъжности в системата на Агенцията по заетостта. Била е директор на дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София от юли 2016 г. до декември 2022 г., като за периода декември 2022 г. до юли 2023 г. е била изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.

Преминала е през множество международни обучения сферата на пазара на труда. Има солиден опит в реализирането и координирането на проекти и програми, включително по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и др.

 

 

Заместник-директор 

 

Иван Бакалов

Иван Бакалов започва своята кариера в Центъра през 2009 г., като  главен експерт в отдел "Учебна дейност", а през 2012 г. e назначен за началник на отдел "Учебна дейност" в ЦРЧРРИ и има богат трудов опит в социлната сфера, както и в ръководенето на европейски проекти и програми.

Контакти: ivan_bakalov@chrdri.net

 

 

Заместник-директор на ЦРЧРРИ по учебно-методическа и международна дейност

Милена Кьосева

Милена Кьосева притежава дългогодишен опит в сферата на обучението и подкрепата в подобряването на професионалната квалификация на възрастни – в държавния и частния сектор. Работи като методист в ЦРЧРРИ в периода 2013 – 2019 г. Две години е работила като главен експерт в дирекция „Лицензиране и професионална квалификация“ на Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО), след което е ръководител на „Учебен отдел“ и директор на Център за професионално обучение към „Информационно обслужване“ АД. През 2023 г. е директор на Център за професионално обучение към Българската Асоциация Отопление, Вентилация и Климатизация. През 2013 г. защитава успешно докторска дисертация в УНИБИТ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Контакти: milena_kyoseva@chrdri.net 

 

Директор на Дирекция "Административно-финансови и стопански дейности"

Венцислав Ценков

Контакти: e-mail: vcenkov@chrdri.net

 

директор на Дирекция "Учебно-методическа и международна дейност"

Лилия Стоянова-Лукайчева

Контакти: e-mail: liliya_lukaycheva@chrdri.net

 

 

КОНТАКТИ:

ЦРЧРРИ

гр. София, кв. Кремиковци

e-mail: chrdri@chrdri.net

 

Сертифициране на цифрова компетентност по НПВУ – П3 – C1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“:

Модул за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: selfexam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 916 884

Модул за сертифициране на цифрова компетентност:

e-mail: exam_support@chrdri.net, Тел.: +359 876 519 663