Новини

Успешно завърши първият изпит по сертифициране на дигитални умения за базово ниво на обучение DigComp 2.1

12.02.2024 - 17:19

Първият изпит по сертифициране на дигитални умения за базово ниво на обучение съобразно европейската рамка за дигитална компетентност DigComp 2.1. завърши успешно.

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи вече работи с нов Устройствен правилник

14.01.2024 - 15:57

Считано от 1 януари т.г., Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) работи с нов Устройствен правилник, съгласно изменение на Закона за насърчаване на заетостта (об

Как да работим ефективно и как да използваме удачно функционалностите на MS Excel

08.12.2023 - 11:35

За служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, на 8 декември т.г.

Как да разберем понятието „Дете в риск“ и да изготвим компетентен доклад, касаещ интереса на детето.

29.11.2023 - 15:39

От 29 ноември до 1 декември ще се проведе методически семинар на тема „Работа по случай на дете в риск. Изготвяне на социален доклад, касаещ интереса на дете“ в зала 40 в сградата на ЦРЧРРИ.

Subscribe to Новини