НПВУ – П3 – C1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни"

Subscribe to НПВУ – П3 – C1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни"