Иновативни методи на обучение и методически разработки

РОТАЦИЯТА - ИНОВАТИВЕН МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ

18.10.2018 - 11:30

Ротационният метод е иновативна техника на обучение, разработена специално от методист на  ЦРЧРРИ. Методът е ориентиран към  повишаване на ефективността в т.нар.

ROIT методика - за по-висока резултатност чрез обратна връзка с обучаемите

04.05.2017 - 11:08

Резултатите от обученията се оценяват на различни нива по специална методика, която отчита възвръщаемостта на средствата, инвестирани в учене.

Методически ресурс

06.04.2016 - 11:18
  • Разработена методика и прилагане на ОДО (Ориентирано към действие обучение);
  • Разработена и апробирна методка Коучинг;

Материален ресурс

06.04.2016 - 11:17
  • Наличие на мултимедийна техника;
  • Възможност за провеждане на open air sessions (обучения на открито);
  • Платформа за дистанционно обучение.

 

Методическа работа в ЦРЧРРИ

06.04.2016 - 10:59

ЦРЧРРИ се стреми да прилага съвременните добри практики в областта на обучението на възрастни, като взима под внимание спецификата на преподаване на възрастни и значимостта на личното и активно уча

Subscribe to Иновативни методи на обучение и методически разработки